Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989, δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1992. Σήμερα, προσφέρει σειρά από προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και επαγγελματικά προγράμματα σπουδών. Διαθέτει οκτώ σχολές, είκοσι δύο τμήματα, ένα κέντρο Αριστείας, έντεκα ερευνητικές μονάδες, δύο ινστιτούτα και δεκαπέντε οργανωτικές οντότητες. Επίσης, προσφέρει προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

Το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει έντονη επιστημονική δραστηριότητα (βασική και εφαρμοσμένη) σε ολόκληρο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων, τόσο σε επίπεδο τμημάτων όσο και σε επίπεδο ερευνητικών μονάδων. Από την ίδρυσή του, το 1989, το ΠΚ διανύει μία συνεχή επιτυχημένη ανοδική πορεία με τις πρόσφατες διεθνείς κατατάξεις να το εντάσσουν στην 350η έως 400η θέση διεθνώς (2017 Times Higher Education World University Rankings) και στην 52η θέση, ως Πανεπιστήμιο με λιγότερα από 50 χρόνια ζωής.

Σύμφωνα με το δεκαετές Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2025 το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να καταστεί αειφόρο ακαδημαϊκό ίδρυμα με διεθνή ερευνητική δράση, ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών και με συνεισφορά στην κοινωνική κινητικότητα και την αλλαγή.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Πανεπιστήμιο της Βαλένθια

Το παλαιό πανεπιστήμιο Estudi General de València, το οποίο ιδρύθηκε το 1499 και αρχικά αφιερώθηκε στη μελέτη της ιατρικής, των ανθρωπιστικών επιστημών, της θεολογίας και του δικαίου, σήμερα έχει μετατραπεί ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ανοιχτό στον πολιτισμό σχεδόν κάθε τομέα διδασκαλίας.
Σήμερα, το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, με περισσότερους από τρεις χιλιάδες
εκπαιδευτικούς και ερευνητές, που απαρτίζουν 90 τμήματα, 17 ερευνητικά ινστιτούτα και άλλες ερευνητικές μονάδες που υπάγονται στις κοινωνικές, βιοϊατρικές, ανθρώπινες, εργαστηριακές και εφαρμοσμένες επιστήμες, ξεχωρίζει ως ένας από τους κύριους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς στην Ισπανία.

Το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια διαθέτει εμπειρία στην ανάπτυξη και τη διαχείριση
περισσότερων από 150 ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η ερευνητική του δραστηριότητα μέσα από διάφορους ρόλους είτε ως συντονιστής είτε ως εξωτερικός συνεργάτης είτε ως μέλος περιλαμβάνει συμμετοχή σε πολλά ευρωπαϊκά έργα.

Το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια είναι γενικά αναγνωρισμένο ως ένα από τα πιο εξαίρετα πανεπιστήμια της Ισπανίας τόσο σε εθνική όσο και σε διεθνή κατάταξη. Παράγει το 63% των καταχωρημένων αναφορών όλων των πανεπιστημίων και κατέχει την τρίτη θέση μεταξύ των πανεπιστημίων της Ισπανίας με αναγνωρισμένη επιστημονική παραγωγή. Περισσότερες από 300 θέσεις διδακτορικού παρουσιάζονται κάθε χρόνο στο πλαίσιο 110 προγραμμάτων διδακτορικού, 31 από τους οποίους έχουν λάβει το ειδικό βραβείο ποιότητας που απονέμεται από το ισπανικό υπουργείο Παιδείας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Phone Number: 0034 963828809

E-mail: juan.a.urena@uv.es

Website: www.uv.es

Address: Faculty of Law – Department of Administrative Law – Office 3F08  Avda Tarongers, s/n, 46022 Valencia

Sweden Emilia Romagna Network (SERN)

To Sweden Emilia Romagna Network (SERN) αποτελεί μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που δημιουργήθηκε μεταξύ 2004 και 2005. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών από την Ιταλία και τη Σουηδία. Αριθμεί 60 μέλη, περισσότερα από τα οποία είναι τοπικοί δημόσιοι φορείς που συνεργάζονται στον τομέα του περιβάλλοντος, ανάπτυξης, κοινωνικής ευημερίας, επιχειρηματικότητας, κοινωνικής ένταξης και εκπαίδευσης.

Το Δίκτυο αποτελείται από 6 σώματα: τη Γενική Συνέλευση, τους συμμετέχοντες της οργάνωσης, το Εκτελεστικό Συμβούλιο, το Ανώτερο Σώμα αποτελούμενο από 22 μέλη, τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου, τη Γραμματεία αποτελούμενη από τον/την συντονιστή/τρια του Δικτύου και 3 διοικητικούς λειτουργούς, το Προεδρείο αποτελούμενο από τον/την Πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Συμβουλίου, και τις Ομάδες Εργασίας αποτελούμενες από εκείνα τα μέλη που επιθυμούν να αναπτύξουν μαζί προγράμματα στις θεματικές του Δικτύου. Το Δίκτυο προωθεί διάφορες μορφές συνεργασίας: 1. Ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, γνώσεων, καλών πρακτικών, προσωπικού και σύναψη μαθησιακών συνεταιρισμών. 2.Ανάπτυξη προγραμμάτων επιχορηγούμενων από τα μέλη. 3.Ανάπτυξη προγραμμάτων επιχορηγούμενων από εξωτερικούς φορείς όπως εθνικά κονδύλια ή κονδύλια της Ε.Ε. Από το 2018, το Δίκτυο έχει επίσης υλοποιήσει μια δραστηριότητα που προβλέπει ένα εσωτερικό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας βασισμένο σε μηχανισμό αξιολόγησης ομοτίμων. Οι οργανώσεις που συμμετέχουν επωφελούνται από την ανατροφοδότηση που λαμβάνουν από τις άλλες οργανώσεις/χώρα για τις υπηρεσίες τους.

Μέχρι τώρα το Δίκτυο έχει υλοποιήσει πάνω από 100 προγράμματα, τα περισσότερα από τα οποία στον τομέα της μάθησης κι εκπαίδευσης, αλλά και σε αυτούς της ενέργειας και περιβάλλοντος, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικής ένταξης και μετανάστευσης και υγείας / ευημερίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

E-mail: ginevra.roli@sern.eu

Website: sern.eu

Contact Person: Ginevra ROLI

Address: Viale Martiri della Libertà 15, 43123 Parma, Italy

STORYTELLME

Το Storytellme δραστηριοποιείται στους τομείς του ψηφιακού γραμματισμού (σε συνδυασμό με ψυχαγωγία, μέσω της έκδοσης εξατομικευμένων βιβλίων) και της διαχείρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων (δημιουργικό περιεχόμενο για πρωτοβουλίες μη τυπικής εκπαίδευσης).
Το StoryTellme έχει εδραιωθεί στην δημιουργία περιεχομένου προσαρμοσμένων ψηφιακών εκδόσεων, προσφέροντας μια λύση για τις νέες προκλήσεις που εγείρονται από τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία.
Το StoryTellme προσφέρει απαντήσεις στις ανησυχίες των γονέων/εκπαιδευτικών καθώς ενσωματώνει τις ψηφιακές δυνατότητες της διαδραστικότητας στα βιβλία των παιδιών με ιστορίες και εικονογραφήσεις. Και αυτό οδηγεί σε μία αυξημένη ικανότητα αναπαραγωγής και επανάληψης στην ανάγνωση αυτών των βιβλίων.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Facebook:facebook

E-mail: info@storytellme.pt

Website: storytellme.eu

Contact Person: Teresa Valente

Centre for Social Innovation (CSI)

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με βασικό στόχο την προώθηση της καινοτομίας, η οποία μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ άλλων συνεργαζόμαστε με κυβερνητικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχχειρήσεις.

Η ομάδα μας αποτελείται από πλήρως καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές με εμπειρία στους τομείς της κοινωνικής καινοτομίας, της κοινωνικής ένταξης, της επιχειρηματικότητας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του σχεδιασμού και της διαχείρισης προγραμμάτων.

Ως οργανισμός, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις κοινωνικές προκλήσεις με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων και βιώσιμων λύσεων. Οι λύσεις που προτείνουμε είναι αποτέλεσμα της επαφής και της αλληλεπίδρασης όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα ζωής βελτιώνεται όταν αξιοποιηθεί η κοινωνική καινοτομία με στόχο την επίλυση των συστημικών προβλημάτων και την ανάπτυξη προτάσεων που μπορούν να επιφέρουν περισσότερες ευκαιρίες τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, γεγονός που θα οδηγήσει σταδιακά σε μια κοινωνία με περισσότερη δικαιοσύνη.

Στοιχεία επικοινωνίας:

E-mail: info@csicy.com

Website: www.csicy.com

Stimmuli for Social Change

Η/To Stimmuli for Social Change ασχολείται με την έρευνα στο πεδίο της κοινωνικής καινοτομίας, (κοινωνικής) επιχειρηματικότητας και αειφόρου ανάπτυξης καθώς και των εφαρμογών τους στους διάφορους τομείς της εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό εργαλείων. STIMMULI διεξάγει έρευνα σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική καινοτομία, την εκπαίδευση, . Συγκεκριμένα, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε νέες προσεγγίσεις, καινοτόμα έργα, αποτελεσματικές πρακτικές και εργαλεία με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας. Το έργο μας στοχεύει στην αξιοποίηση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, μη κερδοσκοπικών φορέων, κοινωνικών επιχειρήσεων και κρατικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιεστικές κοινωνικές προκλήσεις πιο αποτελεσματικά και σε ευρύτερη κλίμακα. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ενδυνάμωσης που καλλιεργούν δεξιότητες κοινωνικής καινοτομίας, ενισχύουν την επιχειρηματική σκέψη και προωθούν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Οι κύριες δραστηριότητές μας αφορούν στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες που στοχεύουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα καθώς και στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις με στόχο την ανάπτυξη και διάδοση της κοινωνικής καινοτομίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

E-mail: info@stimmuli.eu

Website: stimmuli.eu

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Το Παρατηρητήριο για τη βία στο σχολείο υπάγεται διοικητικά στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Το ΠΑ.ΒΙ.Σ., μεταξύ άλλων, έχει αναθέσει σε ένα ακαδημαϊκό τη διεξαγωγή παγκύπριας έρευνας, μετά από Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό. Ο σκοπός της έρευνας, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2023, είναι η συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για τη βία στην εκπαίδευση. Η συλλογή δεδομένων θα γίνει από όλα τα σχολεία της Κύπρου, όλων των βαθμίδων.

Το ΠΑ.ΒΙ.Σ. έχει αναπτύξει Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη και διαχείριση της βίας στην εκπαίδευση. Σκοπός της Στρατηγικής είναι η διασφάλιση του δικαιώματος όλων να συνυπάρχουν σε ένα ασφαλές και ειρηνικό σχολικό περιβάλλον. Στην υλοποίηση της Στρατηγικής συμμετέχουν επίσης άλλα Υπουργεία και οργανισμοί.

Το ΠΑ.ΒΙ.Σ. υλοποιεί επιμορφώσεις εκπαιδευτικών προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης με στόχο την ενδυνάμωσή τους. Οι επιμορφώσεις καλύπτουν κυρίως θέματα πρόληψης και διαχείρισης του σχολικών συγκρούσεων, του σχολικού εκφοβισμού, των προβλημάτων συμπεριφοράς και της βίας και παραβατικότητας στην εκπαίδευση.

Το ΠΑ.ΒΙ.Σ. συνεργάζεται με άλλους κυβερνητικούς φορείς για την προκήρυξη και υλοποίηση διαγωνισμού βράβευσης καλών πρακτικών/δράσεων πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας. Κάθε χρόνο βραβεύονται 7 σχολεία.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Folkuniversitetet

Το Folkuniversitetet (FU) είναι ένα εθνικό ίδρυμα εκπαίδευσης ενηλίκων που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη τη Σουηδία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το FU Uppsala απασχολεί περίπου 120 μόνιμους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού προσωπικού και των εκπαιδευτικών. Περίπου 300 εργαζόμενοι εργάζονται σε ανεξάρτητες βάσεις. Μέσω της συνεργασίας με άλλα γραφεία της FU στη Σουηδία, η FU-Uppsala έχει εθνική κάλυψη. Η FU εγγράφηκε το 1954 και είναι σήμερα ένας κορυφαίος οργανισμός στη Σουηδία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη διά βίου μάθηση.

Ειδική εμπειρογνωμοσύνη και κοινωνικό πλαίσιο:

Το FU-Uppsala έχει μια μακρά παράδοση στην επιτυχή εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εξελίξεων στις τεχνολογίες του διαδικτύου και των υπολογιστών (ICT). Το FU-Uppsala προσφέρει τόσο επίσημη όσο και μη τυπική εκπαίδευση για δημόσιoυς φορείς, επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η FU διοργανώνει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα ή / και εκπαιδευτικά μαθήματα για διάφορες μειονεκτούσες ομάδες, όπως άνεργοι, άτομα με χαμηλή ειδίκευσης, μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με σωματική και ψυχική αναπηρία και άτομα που βρίσκονται τόσο εκτός εκπαίδευσης όσο και εκτός εργασίας. Η οργάνωση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη παρεμβάσεων που ασχολούνται με κοινωνικά ζητήματα για διάφορες μειονεκτούσες ομάδες, προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη στην αγορά εργασίας. Συνολικά, οργανώνουμε και εφαρμόζουμε πάνω από 67000 ώρες τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης για διάφορες ομάδες ετησίως με κύριο επίκεντρο τη νεολαία.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Phone Number: +46704541464

E-mail: anastasiia.tsaruk@folkuniversitetet.se

Website: www.folkuniversitetet.se

Contact Person: Anastasiia Tsaruk

Address: BERGSBRUNNAGATAN 1 UPPSALA SWEDEN

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της οποίας η λειτουργία και οι αρμοδιότητες ορίζονται από τους Περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους 2007 και 2014 [Νόμοι 74(I)/2007), 44(I)/2014] και διέπονται από τις Αρχές των Παρισίων που ρυθμίζουν θέματα που αφορούν τους ανεξάρτητους φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επίτροπος εποπτεύει και διασφαλίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η αποστολή της Επιτρόπου είναι η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, η εκπροσώπηση των παιδιών και του συμφέροντός τους σε όλα τα επίπεδα, η προώθηση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού μέσω εκστρατειών και άλλων μέσων, ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα του παιδιού στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινότητα, η προώθηση των απόψεων των παιδιών, η παρακολούθηση της νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν παιδιά και η υποβολή θέσεων και προτάσεων με στόχο την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η εκπροσώπηση των παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες.

Για να ασκήσει τις αρμοδιότητές της, η Επίτροπος:
• διαβουλεύεται με παιδιά σε θέματα που τα αφορούν
• παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού
• συνεργάζεται με δημόσιους φορείς, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού
• παρακολουθεί την πορεία της διερεύνησης παραπόνων από αρμόδιες Αρχές και αξιολογεί την έκβασή τους σχετικά με παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού
• συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς και Αρχές άλλων κρατών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της
• μελετά τα παράπονα που υποβάλλονται από πολίτες με σκοπό την αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, των πολιτικών, των διαδικασιών και των πρακτικών σχετικά με το εάν αυτές παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού.

Στοιχεία επικοινωνίας:

www.childcom.org.cy

Email: childcom@ccr.gov.cy

Tel.: +357 22873200

Fax: +357 22872365

Address: Corner of Apelli and Pavlou Nirvana Strs., 1496 Nicosia, Cyprus